Home

Achtergrond

Ook AGF bij toekenning uit nationale reserve

Bij het bepalen van toeslagrechten uit de nationale reserve wordt ook grond met aardappelen, groente en fruit meegeteld. Dat is niet het geval bij de reguliere rechten. Dienst Regelingen stelt dit in een informatiebrochure.

Boeren die door overheidsingrijpen over minder grond beschikken dan op het moment van de vaststelling van het aantal toe te kennen toeslagrechten, kunnen een beroep doen op de nationale reserve. Dienst Regelingen bekijkt dan hoeveel subsidiabele grond de agrarische ondernemer in de referentieperiode in eigendom had.

Er is echter een verschil met de reguliere procedure. Bij toekenning uit de nationale reserve wordt ook de grond waarop aardappelen, groente en fruit wordt verbouwd meegeteld. Dat kan ertoe leiden dat het aantal toeslagrechten dat de boer uiteindelijk krijgt, groter is dan het oorspronkelijk vastgestelde aantal.

Dat betekent niet dat agrariërs per definitie beter af zijn met toeslagrechten uit de nationale reserve. Die moeten immers de eerste vijf jaar allemaal worden benut. Bovendien zijn ze in die periode niet overdraagbaar.

Meer informatie Infobulletin van Dienst Regelingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.