Home

Achtergrond 163 x bekeken

Noord Hollandse subsidie voor soortenbescherming en verbindingszones

De provincie Noord Holland schrijft een nieuwe tender voor soortenbeschermingsmaatregelen en de eerste tender van 2006 voor uitvoeringsprojecten in de ecologische verbindingszones.

Bij de nieuwe tender voor soortenbeschermingsmaatregelen ligt de prioriteit bij de soorten en maatregelen vermeld in de “Lijst soorten en soortbeschermingsmaatregelen 2006”. Er is voor 2006 waarschijnlijk € 113.445,- beschikbaar. Aanvragen moeten vóór 1 januari 2006 zijn ingediend door middel van het aanvraagformulier. In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke en rechtspersonen die het terrein waarop de maatregelen worden uitgevoerd in eigendom, erfpacht of andere duurzame beschikking hebben. Ook kunnen natuurorganisaties subsidies ontvangen voor verwerving van gronden of beëindigen van pachtovereenkomst op de bij hun in eigendom zijn de gronden.

Binnen de eerste tender van 2006 voor uitvoeringsprojecten in de ecologische verbindingszones te subsidiëren activiteiten zijn planvorming en uitvoering ten behoeve van de realisatie van de provinciale ecologische verbindingszones. De prioritering vindt plaats op basis van de geactualiseerde PEHS-kaart (oktober 2004). Aanvragen moeten vóór 1 februari 2006 zijn ingediend door middel van het aanvraagformulier. Voor deze subsidie kunnen alleen stichtingen en natuurorganisaties in aanmerking komen. Deze staan genoemd in artikel 4, lid 4 van de deelverordening.

Meer informatie Informatie over soortenbeschermingsmaatregelen
Meer informatie Informatie ecologische verbindingszones

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.