Home

Achtergrond

Inleggelden mestcoöperatie zijn BTW-belast

Inleggelden in een coöperatie die mest verwerkt zijn BTW-belast. Dit omdat daaraan rechten in het kader van mestverwerking zijn verbonden. Deze rechten vormen de tegenwaarde voor een prestatie en zijn dus belast met BTW. Dit oordeelt het Gerechtshof Den Bosch.

In februari 2000 is een mestcoöperatie opgericht. De leden, tevens boeren, van de coöperatie betalen inleggelden. Met een groot deel van deze ingelegde gelden worden door de coöperatie verplaatsbare machines die mest scheiden aangeschaft. De leden betalen naast inleggelden ook contractueel vastgelegde bedragen per hoeveelheid verwerkte mest.

In deze zaak gaat het erom of de inleggelden met BTW zijn belast of niet. De coöperatie vindt dat de inleggelden moeten worden gezien als een aflossingsvrije lening voor de aanschaf van machines en deze dus niet belast is met BTW. Het Hof Den Bosch oordeelt dat de leden aan de inleggelden rechten in het kader van de mestverwerking kunnen ontlenen en acht sprake van diensten belast met BTW. Het Hof baseert zich hierop aan de hand van de statuten, de contracten en de gang van zaken bij niet-leden. De coöperatie kan zich dus niet beroepen op de vrijstelling in artikel 11, lid 1, aanhef, onderdeel j Wet op de omzetbelasting (Wet OB) voor kredietverlening.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Raad van State
Meer informatie Besluit van de Staatssecretaris van Financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.