Home

Achtergrond

Hof beperkt toepassing laag btw-tarief

Een tuinbouwbedrijf moet over het inlenen van werknemers van een Pools bedrijf omzetbelasting betalen tegen het normale tarief. Het ging immers niet om een onderneming met de kenmerken van een agrarisch loonbedrijf.

Tot die conclusie komt het gerechtshof in Den Bosch in een zaak tussen een tuinder en de belastinginspecteur. Die laatste had de agrariër een naheffingsaanslag in de omzetbelasting opgelegd voor de periode 1996-1998. In die jaren had de tuinder Poolse werknemers ingehuurd zonder dat daarvoor btw heeft afgedragen. Ook legde de inspecteur een boete op.

Volgens de belastingdienst heeft de ondernemer geen recht op aftrek omdat hij gebruik maakt van de landbouwregeling. Als de heffing achterwege gelaten wordt, zou dit de door de wetgever beoogde belastingopbrengsten schaden. Het argument van de tuinder dat de verleggingsregel van toepassing is, wordt door het hof verworpen. Op de aan de ondernemer uitgereikte facturen stond niet de vermelding ‘omzetbelasting verlegd’.

Als er toch omzetbelasting afgedragen, stelt de tuinder, dan toch zeker tegen het lage tarief. Ook daarin krijgt hij geen gelijk van het gerechtshof. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als het gaat om geleverde diensten die kenmerkend zijn voor een agrarisch loonbedrijf. Er moet volgens het hof dan sprake zijn van ‘het met aan het bedrijf toebehorende land- en tuinbouwwerktuigen verrichten van werkzaamheden voor landbouwers, welke werkzaamheden betrekking hebben op bijvoorbeeld de bewerking van grond en de verzorging en oogst van gewassen’.

En dat was in deze situatie niet het geval. Het uitlenen van personeel aan de agrarisch sector is iets anders dan het uitlenen van loonwerkers met eigen materieel. Het hof volgt daarom de conclusie van de inspecteur dat het normale tarief van toepassing is.

De boete wordt wel kwijtgescholden. Volgens het gerechtshof kan niet worden geoordeeld dat de tuinder zo ‘lichtvaardig’ heeft gehandeld dat hem ‘grove schuld’ kan worden verweten.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.