Home

Achtergrond

CAO ook voor in Nederland gedetacheerde werknemers

Buitenlandse bedrijven die werknemers in Nederland detacheren moeten deze behandelen volgens de algemeen bindend verklaarde CAO. Hierdoor moet oneerlijke concurrentie worden voorkomen.

Buitenlandse werkgevers moeten werknemers die ze tijdelijk in Nederland laten werken, gaan betalen volgens de CAO die algemeen verbindend verklaard is en dus voor de gehele bedrijfstak geldt. Ook andere belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals werk- en rusttijden, vakantiedagen en gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk moeten voldoen aan de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen daarover.

Dit is mogelijk doordat de werkingssfeer van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is uitgebreid. Buitenlandse werkgevers die in Nederland werknemers detacheren hoeven op dit moment slechts te voldoen aan de geldende wettelijke minimumvoorwaarden, zoals het wettelijk minimumloon of minimale rusttijden. Hun Nederlandse concurrenten zijn echter gebonden aan de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO zijn overeengekomen. Deze liggen meestal boven de wettelijke minimumvoorwaarden.

Met de nieuwe wet wil minister De Geus tegengaan dat buitenlandse werknemers die in Nederland zijn gedetacheerd als gevolg van minder gunstige arbeidsvoorwaarden werknemers van Nederlandse bedrijven verdringen van de arbeidsmarkt.

Meer informatie CAO teksten land- en tuinbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.