Home

Achtergrond

Aanpassingen in Meststoffenwet

Na beoordeling door de Europese Commissie (EC) is een aantal wijzigingen in de Meststoffenwet doorgevoerd. Zo gaat de werkingscoëfficiënten voor vaste varkens- en pluimveemest omhoog tot 55 procent in 2009. Dat schrijft minister Veerman (LNV) aan de Tweede Kamer.

Andere wijzingen betreffen:

  • De EC staat toe dat fosfaat uit compost voor 50 procent wordt vrijgesteld met een bovengrens van 3,5 gram per kilo drogstof.
  • Fosfaat uit schuimaarde wordt niet structureel vrijgesteld, maar deze fosfaat telt pas vanaf 2008 voor 100 procent mee in de fosfaatgebruikersnorm.
  • Champost blijft dierlijke mest. Er komt een overgangsregeling zodat champost in het najaar en winter van 2006 en 2007 nog mag worden gereden op bouwland op zandgrond. Er komt géén fosfaatvrijevoet voor champost. Er geldt een uitzondering voor het verplicht bemonsteren en analyseren en het vervoeren van champost met een transportmiddel dat is uitgerust met AGR en GPS.
  • Schapenhouders met onvoldoende plaatsingsruimte kunnen schapen uitscharen op een ander bedrijf, mits dat bedrijf voldoende plaatsingsruimte heeft voor dierlijke mest. Met de sector is overeengekomen dat het inscharen van maximaal 450 schapen over 4 weken per kalenderjaar van januari tot en met maart en van oktober tot en met eind december is vrijgesteld van administratie verplichtingen.
  • Scheuren van grasland in het najaar wordt ook toegestaan ten behoeve van het planten van krokus, iris en muscari.
  • >
  • De forfaits voor gasvormige verliezen van varkens worden aangepast in de definitieve regeling. Dit in verband met aanpassingen in het onderzoek waarop de cijfers zijn gebaseerd en hogere welzijnseisen uit het Varkensbesluit.
  • >
  • Een ondernemer heeft bewijsvrijheid op het punt van de vaststelling van de hoeveelheid aangevoerde, afgevoerde, geproduceerde en uit voorraad komende meststoffen. Dat betekent dat alternatieve bewijsmethoden zijn toegestaan ten aanzien van forfaits voor gasvormige verliezen. Dit moet wel een methode gebeuren die net zo betrouwbaar is als die van de overheid.

Meer informatie Brief van Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.