Home

Achtergrond

Veerman blijft bij zijn standpunt: toeslagrechten zijn van pachter

Minister Veerman vindt niet dat zijn ministerie te stellig is in de voorlichting over toeslagrechten. De opzet van de regelgeving is dat de pachter volledige zeggenschap heeft over de toeslagrechten. Over een eventuele uitkomst van een civielrechtelijke procedure wil Veerman niet speculeren.

Dit schrijft hij de Tweede Kamer. Minister Veerman reageert daarmee op een brief die Professor Snijders namens de federatie Particulier Grondbezit aan de minister heeft geschreven. Snijders vindt dat het ministerie van LNV in haar voorlichting veel te stellig is in haar uitspraak, dat de toeslagrechten aan de pachter toebehoren. Hierbij verwijst hij naar eerdere jurisprudentie over melkquotum en bietenquotum. Snijders vraagt de minister terughoudend te zijn in de stelligheid.

Minister Veerman is echter van mening dat hij op deze wijze een juiste uitvoering geeft aan het stelsel van toeslagrechten, zoals deze door de EU bedoeld is. Volgens de minister zijn toeslagrechten persoonsgebonden aanspraken op inkomenssteun en niet gekoppeld aan grond. Dit in tegenstelling tot het melkquotum, welke grondgebonden is.

Volgens Veerman kan de verpachter van de grond, dan ook geen civielrechtelijke aanspraak doen op de toeslagrechten. Dit had hij immers in het verleden ook niet op de inkomenstoeslagen van de pachter. De pachtrechter zal zich in een civielrechtelijke procedure hierover moeten uitspreken. Over de uitkomst van een dergelijke uitspraak wil Veerman verder niet speculeren. Maar een andere uitkomst is volgens hem in strijd met het doel en de opzet van de EU-regelgeving, waarin wordt uitgegaan van volledige zeggenschap van de pachter.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer inzake pacht en toeslagrechten
Meer informatie Brief van professor Snijder
Meer informatie Brief van Veerman aan Snijder

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.