Home

Achtergrond 240 x bekeken

Vanaf 15 oktober verschuiving definitie akkerland mogelijk

Vanaf 15 oktober kan een vergunning worden aangevraagd voor het verschuiven van definitie akkerland in 2006. Sinds 2005 is de definitie akkerland gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de definitie te verschuiven naar een ander perceel. Dit was in het verleden ook al mogelijk.

Wie de definitie van akkerland wil verschuiven naar een ander perceel kan hiervoor via het LNV-loket formulieren en bedrijfskaarten aanvragen. Eventuele aanvragen moeten voor 1 december zijn ontvangen door Dienst Regelingen.

Sinds 2005 is er sprake van een nieuwe definitie akkerland: alle grond die tot het bedrijf behoort en die in 2003 niet in gebruik was als blijvend grasland en grond voor blijvende teelten of grond voor niet-agrarische doeleinden. Ook gronden die op 15 mei 2003 uit productie zijn genomen overeenkomstig de ‘Set aside-regeling’ of bebost is overeenkomstig de ‘SBL-regeling’,wordt ook beschouwd als akkerland.

Vanaf 2006 gelden de bedrijfstoeslagrechten. De zogenaamde braakleggingstoeslagrechten kunnen alleen verzilverd worden op percelen die voldoen aan de definitie akkerland. Voor overige toeslagrechten geldt dit niet. Wel moet rekening gehouden worden met de 10 maanden-periode. Dit betekent dat percelen die gebruikt worden voor het verzilveren van toeslagrechten minimaal tien maanden aaneengesloten in gebruik moeten zijn.

Dienst Regelingen streeft er naar om voor 15 april 2006 uitsluitsel te geven over de toewijzing of afwijzing van een aanvraag voor een vergunning.

Meer informatie Voorwaarden om de definitie te verschuiven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.