Home

Achtergrond

Oplossing voor knellende crediteringseis overdrachtbelasting

Boeren en tuinders kunnen voortaan twee kapitaalrekeningen openen om aan de voorwaarden voor vrijstelling van de overdrachtsbelasting te kunnen voldoen. Dat schrijft staatssecretaris Wijn (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Om bij inbreng van onroerende zaken in een maatschap een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting te krijgen, mag het ontvangen gecrediteerde bedrag niet onmiddellijk worden opgenomen. Op grond van wettelijke voorschriften dient negentig procent gedurende een periode van drie jaar in de maatschap te blijven. Slechts tien procent van de waarde van het ingebrachte bedrag mag dus worden opgenomen, bijvoorbeeld voor consumptieve doeleinden.

Indien de boer of tuinder toch een te groot bedrag opneemt, wordt de bij de inbreng verleende vrijstelling teruggenomen. De belastingdienst zal alsnog de verschuldigde overdrachtsbelasting naheffen. Een uitzondering wordt gemaakt voor (het aandeel in) de verliezen die door de maatschap worden geleden. Dergelijke verliezen mogen wel in mindering worden gebracht op het saldo van de kapitaalrekening.

De hiervoor omschreven gang van zaken wordt in de praktijk als sterk belemmerend ervaren. De staatssecretaris komt nu met een eenvoudig oplossing gekomen. Boeren en tuinders mogen namelijk werken met twee (en misschien wel meer) kapitaalrekeningen. Wijn heeft het in dit verband over hulprekeningen van kapitaal.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat een ondernemer een kapitaalrekening kan openen bij de maatschap waarop hij voor zijn inbreng van onroerende zaken wordt gecrediteerd (rekening 1). En voor de lopende inkomsten en uitgaven opent hij bij de maatschap een privé-rekening (rekening 2). De rekeningen hoeven niet met elkaar te worden gesaldeerd. Op deze wijze loopt hij niet het risico teveel te snoepen van de eerdere creditering.

Daarbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. Als de ondernemer op zijn privé-rekening alsnog hele grote opnamen gaat doen (die nooit meer met winsten van de maatschap verrekend kunnen worden), loopt hij groot risico. Dan zal de belastingdienst stellen dat hij feitelijk de eerdere creditering ongedaan heeft gemaakt. Maar normale opnames van een kapitaalrekening om in het levensonderhoud te voorzien, leveren met deze oplossing van de staatssecretaris geen gevaar meer op.

S.F.J.J. Schenk (Gibo Accountants en Adviseurs)

Meer informatie Brief van staatssecretaris Wijn

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.