Home

Achtergrond

Maairesten mogen terug op het land

Resten van gewassen en berm- en strooimaaisel mogen straks op het land teruggebracht worden. In een nog te verschijnen ministeriële regeling zal aangegeven worden om welke reststromen het gaat.

Dat heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu) besloten. Nu geldt nog een verbod op het in de bodem brengen van plantenresten. Maaisel en oogstrestanten moeten worden afgevoerd en gecomposteerd. Dat leidt echter tot onevenredig hoge lasten en kosten, vindt de staatssecretaris.

Hij wil dat met name preirestanten, bietenloof en een aantal andere oogstrestanten op het land kunnen worden teruggebracht en dat maaisel, afkomstig van sloot-, berm- of natuurbeheer kan worden toegepast in de directe nabijheid van de plaats waar het vrijkomt. De regeling zal ook gelden voor tarragrond, dat van de akkers meekomt bij het oogsten van aardappelen, suikerbieten of andere gewassen.

Tegelijkertijd heft Van Geel de producentenverantwoordelijkheid voor het inzamelen van landbouwplastic op. Hij denkt dat de sector ook zonder regelgeving zorg zal dragen voor een verantwoorde inzameling.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.