Home

Achtergrond 180 x bekeken

LEI: Rendement van investering in melkquotum pas na 10 jaar

Het LEI heeft berekend dat pas na tien jaar de kosten voor quotumaankoop worden terugverdiend. Tot die tijd zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Hierbij is er vanuit gegaan dat het quotum na tien jaar geen waarde meer heeft.

Het LEI heeft hierbij onderscheidt gemaakt tussen bedrijven die de laatste jaren hebben geïnvesteerd en bedrijven die niet hebben geïnvesteerd. Bedrijven die de laatste jaren wel hebben geïnvesteerd verdienen de aankoop van quotum sneller terug. Zij hebben iets lagere kosten en een iets hogere melkprijs. Bedrijven die de laatste jaren niet hebben geïnvesteerd zullen de aankoop pas na 12 jaar terugverdienen. In deze berekeningswijze is uitgegaan van een afschrijvings- en aflossingsperiode van 10 jaar. Dat lijkt een reële termijn gezien de onzekerheid over het voortbestaan van het melkquotum na 2015. Blijft melkquotum langer bestaan en behoudt het zijn waarde dan kan de aankoop in een kortere periode worden terugverdiend.

Uit de cijfers blijkt ook dat bedrijven die de laatste jaren hebben geïnvesteerd in quotum, ook meer hebben geïnvesteerd in gebouwen, machines en grond. De rentabiliteit bij de bedrijven die investeerden lag op 84% en bij de bedrijven die niet investeerden op 72%. Het gezinsinkomen was bij de bedrijven de wel investeerden met 63.000 euro, bijna twee keer groot dan de bedrijven die niet investeerden.

Meer informatie Volledig artikel met cijfers en verdere toelichting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.