Home

Achtergrond 219 x bekeken

Fokzeugen opfokken is geen vervaardiging van een roerende zaak

Een maatschap schakelde per 1 januari 2000 over van de landbouwregeling op de BTW-regeling. Zij wilde BTW herzien over de opfokkosten voor de zeugen die voor die datum in gebruik zijn genomen. Hof Arnhem oordeelt dat het opfokken van fokzeugen geen vervaardiging van een roerende zaak is, want er wordt niet iets nieuws vervaardigd. De BTW kan dus niet worden herzien.

Een maatschap heeft sinds 1 januari 1997 een varkenshouderij en is ondernemer voor de omzetbelasting. Tot 1 januari 2000 valt de maatschap onder de landbouwregeling, als bedoeld in artikel 27 Wet op de omzetbelasting (Wet OB), en hoeft dus geen BTW-aangifte te doen. Vanaf 1 januari 2000 heeft de maatschap gekozen om in de BTW-heffing te worden betrokken. De maatschap houdt zich onder meer bezig met het opfokken van fokzeugen.

In geschil is of de maatschap terecht de omzetbelasting heeft herzien die is begrepen in de opfokkosten van biggen tot productiegeschikte fokzeugen voorzover de fokzeugen vóór 1 januari 2000 voor de fok in gebruik zijn genomen. De maatschap vindt van wel en stelt zich daarbij op het standpunt dat de werkzaamheden die met betrekking tot de biggen zijn verricht ertoe hebben geleid dat vóór 1 januari 2000 goederen zijn vervaardigd in de zin van artikel 3, lid 1, onderdeel h, Wet OB (integratieheffing voor zelf vervaardigde zaken). Omdat de fokzeugen ná 1 januari 2000 voor belaste prestaties worden gebruikt, brengt dit mee dat de bij de fictieve interne levering verschuldigde BTW voor herziening in aanmerking komt, aldus de maatschap.

Hof Arnhem oordeelt dat het opfokken van fokzeugen geen vervaardiging van een roerende zaak is. Het Hof overweegt dat door de opfokactiviteiten niet iets nieuws wordt vervaardigd. Het is een autonoom biologisch proces, dat door de genoemde behandeling hooguit van een iets betere kwaliteit is. Ook kan de aftrek van voorbelasting niet worden herzien voor aan de maatschap vóór 2000 geleverde goederen.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.