Home

Achtergrond

Administratie onder nieuw mestbeleid gedeeltelijk afwijkend

De administratie die melkveehouders vanaf volgend jaar moeten bijhouden, is op sommige punten afwijkend van de huidige situatie. Dat staat in een brochure over het nieuwe mestbeleid die Dienst Regelingen (DR) binnenkort naar boeren stuurt.

Vanaf 1 januari moeten melkveehouders drie nieuwe posten in de administratie opnemen: voorraden, melkproductie en reparatiebemesting. De exacte voorschriften daarvoor zijn nog niet bekend, maar een globale invulling kan wel al gegeven worden.

 • voorraden
  Aan het einde van het jaar moeten de voorraden worden bepaald en geregistreerd. De begin- en eindvoorraden meststoffen, voer, dieren en dierlijke producten tellen mee bij de berekening of een boer voldoet aan de gebruiksnormen. In de meeste gevallen kunnen de hoeveelheden worden bepaald aan de hand van volume, soortelijk gewicht en gehalte.
 • melkproductie
  Boeren moeten het gemiddeld aantal melkkoeien in een jaar vastleggen in de administratie. Dat is noodzakelijk voor het bepalen welk forfait van toepassing is.
 • reparatiebemesting
  Om op fosfaatarme of fosfaatfixerende landbouwgrond meer fosfaatkunstmest te mogen gebruiken dan de gebruiksnorm voorschrijft, moet de grond worden bemonsterd. Vervolgens kan het fosfaatgehalte worden bepaald. Boeren kunnen tot 15 mei aan DR melden welke percelen in aanmerking komen voor reparatiebemesting.
Kleinschalige bedrijven zijn uitgezonderd van de administratieplicht. Dan moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 • op het bedrijf wordt in een kalenderjaar niet meer dan 350 kilo stikstof geproduceerd of aangevoerd;
 • het bedrijf heeft in een kalenderjaar nooit meer dan drie hectare landbouwgrond in gebruik.
DR organiseert dit jaar nog vijftien voorlichtingsbijeenkomsten over het nieuwe mestbeleid. De eerste heeft plaats op 14 november. Drie weken later, op 9 december, eindigt de reeks. Op de website van Het LNV-Loket staan alle data en locaties op een rij.

Lees ook Veerman doet toezeggingen uitzonderingen op nieuw mestbeleid
Lees ook Uitzonderingen op verplichting wegen en bemonsteren
Meer informatie Infobulletin Mest 2006 (2)
Meer informatie Adresgegevens voorlichtingsbijeenkomsten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.