Home

Achtergrond

Actief Randenbeheer Brabant gaat door in 2006

Deelnemers aan het project Actief Randenbeheer Brabant (ARB) kunnen ook in 2006 rekenen op vergoeding voor hun werkzaamheden. Hiervoor is door alle deelnemende partners extra geld geïnvesteerd. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van
€ 524.200.

Het project zou eind dit jaar aflopen. De mogelijkheid bestaat dat actief randenbeheer als regeling wordt opgenomen in het nieuwe Europese plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit zal echter op zijn vroegst in 2007 het geval zijn.

Onder actief randenbeheer wordt verstaan het aanleggen van bufferstroken tussen sloten en teeltgewassen. De vergoeding is gebaseerd op saldo’s uit KWIN. Voor grasland bedraagt het gemiddelde saldo € 0,082 per vierkante meter. De perceelsrand moet 2 meter breed zijn, waarvan de teeltvrijezone van 25 centimeter wordt afgetrokken. Per strekkende meter wordt dus 1,75 x 0,082 = € 0,1435 betaald. Voor akkerbouw wordt gerekend met € 0,50 per strekkende meter akkerrand. De randen moeten hier echter wel 3,5 meter breed zijn. Dit is twee meter plus anderhalve meter teeltvrije zone.

De perceelsranden komen niet in aanmerking voor de MacSharry-regeling.

Meer informatie Uitgebreide informatie over de regeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.