Home

Achtergrond 248 x bekeken

Achterhuis voormalige boerderij moet weer in oude staat worden teruggebracht

Het achterhuis van een boerderij mag niet zomaar worden verbouwd. Dat kan onder bepaalde voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. In deze zaak was niet aan de voorwaarden voldaan en moest op straffe van een dwangsom van € 100.000 het achterhuis in de oude staat worden teruggebracht.

In deze zaak heeft tussen een voormalige agrariër en de gemeente Oudewater, weigert de gemeente een bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van het achterhuis. Het achterhuis was inmiddels al grotendeels verbouwd, voor de zoon van de voormalige agrariër en zijn gezin. De gemeente heeft een dwangsom opgelegd van € 100.000, indien de gerealiseerde werkzaamheden niet worden verwijderd. Het beroep wordt ongegrond verklaart en vervolgens gaat de voormalige agrariër in hoger beroep.

Ten tijde van het agrarische bedrijf was het achterhuis in gebruik als stal en opslagruimte. Volgens het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming “Agrarische doeleinden”. De gemeente kan na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten de bestemming wijzigen tot “Woondoeleinden”. Hierbij blijft de woonfunctie beperkt tot de voormalige agrarische bedrijfswoning, eventueel met het achterhuis. Deze wijziging kan alleen plaatsvinden als er geen afbreuk wordt gedaan aan de belangen van omliggende agrarische bedrijven.

Aangezien er al een aantal jaren geen agrarisch bedrijf meer wordt uitgeoefend, is de uitbreiding in ieder geval niet ten behoeve van agrarische doeleinden. De uitbreiding zou dan ook alleen kunnen plaatsvinden als de gemeente de eerder genoemde vrijstelling verleent.

De Raad van State vindt echter dat de gemeente de wijziging van de bestemming en daarmee ook de bouwvergunning terecht weigert. De intensievere bewoning is niet wenselijk, omdat het perceel binnen de stankcirkel van een agrarisch bedrijf ligt. Ook vindt de Raad van State de hoogte van de dwangsom reëel.

Het is dus zaak voor een verbouwing van het achterhuis van de boerderij of een voormalige boerderij alle benodigde vergunningen te hebben.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.