Home

Achtergrond

Wijziging natuurschoonwet gevolgen voor agrariërs

De natuurschoonwet wordt in de loop van dit jaar aangepast. In maart stuurt minister Veerman (LNV) een voorstel naar de Raad van State waarin hij de verruiming van het begrip landgoed aankondigt en een aanscherping van de regeling ‘gezamenlijke rangschikkers’.

Door de wijziging van de definitie van landgoed komen beheerders van landgoederen met natuur ook in aanmerking voor de fiscale voordelen van de natuurschoonwet. Nu kunnen zij daar alleen gebruik van maken als er ‘minimaal dertig procent bos- en houtopstanden’ op het terrein staan.

Tegenover deze verruiming staat ook een aanscherping. Nu is het nog mogelijk om aan de eis van minimaal 5 hectare oppervlakte te voldoen door aangrenzende percelen mee te tellen. De mogelijkheden tot dit zogenoemde 'gezamenlijk rangschikken' worden straks beperkt.

Volgens een woordvoerster van het ministerie zullen de wijzigingen niet voor de zomer ingaan.

Meer informatie Handleiding Natuurschoonwet van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.