Home

Achtergrond

Twintig procent investeringssteun voor jonge boeren

Jonge boeren kunnen vanaf april een aanvraag indienen voor investeringssteun van twintig procent in de eerste drie jaar na een bedrijfsovername. Woensdag maakte minister Veerman (LNV) de voorwaarden van deze regeling bekend.

De steun geldt voor investeringen tussen € 25.000 en € 100.000. In totaal is voor de regeling € 10 miljoen beschikbaar. LNV verwacht dat de Europese Unie (EU) daar nog eens hetzelfde bijdrage bijlegt.

Met de regeling wil Veerman boeren tot veertig jaar stimuleren te investeren in hun bedrijf. Vaak is daar bij een overname weinig financiële ruimte voor. De hoofdlijnen van de regeling zijn inmiddels voorgelegd aan de Europese Commissie. Die moet het plan nog goedkeuren. LNV benadrukt dat boeren geen investeringsverplichtingen aan mogen gaan voordat de steun is aangevraagd.

De eerste betalingen aan boeren zullen waarschijnlijk halverwege volgend jaar plaatsvinden. Als er bij de openstelling meer aanvragen binnenkomen dan er geld beschikbaar is, wordt er geloot.

Wie komt voor de regeling in aanmerking
-Jonge agrariers die zich voor het eerst als zelfstandig bedrijfshoofd hebben gevestigd. Dat kan ook in maatschap zijn. In dat geval komen elk van de maten in aanmerking (als ze voldoen aan de overige voorwaarden). Het kan ook iemand zijn die voor het eerst start als bedrijfshoofd van een rechtspersoon;
-Het bedrijf moet levensvatbaar zijn en voldoen aan minimumnormen (milieu, hygiëne etc.);
-De jonge agrariër moet voldoende vakbekwaam zijn;
-Maximale periode tussen moment van bedrijfsovername en indiening van de aanvraag is 3 jaar;
-Op het moment van aanvraag moet de aanvrager jonger zijn veertig jaar zijn;
-Jongeren die zelf voldoende financiële mogelijkheden hebben worden uitgesloten. Hiervan is sprake als de jongere meer dan zestig procent van de balanswaarde eigen vermogen heeft.

Welke kosten komen voor steun in aanmerking?
-het moet gaan om landbouwinvesteringen in het bedrijf van de jonge agrariër;
-investeringen moeten de volgende doelen hebben: verlaging productiekosten, verbetering en omschakeling, verhoging kwaliteit, verbetering milieu, diversificatie of verbetering dierenwelzijn;
-maximaal bedrag aan investeringen dat voor steun in aanmerking komt: € 100.000;
-cumulatie met een andere subsidie voor dezelfde investering is uitgesloten;
-alleen investeringen die zijn gedaan ná het moment van de aanvraag om steun kunnen in aanmerking komen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.