Home

Achtergrond 210 x bekeken

Nieuw besluit MER

Het ministerie van Vrom heeft de lijst met activiteiten waarvoor een milieu-effectrapportage (MER) is vereist, gewijzigd. Volgens staatssecretaris Van Geel (Milieu) brengt de wijziging geen administratieve lasten voor het bedrijfsleven met zich mee.

De belangrijkste wijziging voor agrariërs is dat voortaan niet alleen een MER verplicht is voor de oprichting van een bedrijf voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, maar ook voor de wijziging of uitbreiding. Het gaat dan om bedrijven met meer dan 85.000 mesthoenders, 60.000 hennen, 3000 mestvarkens en 900 zeugen.

Nieuw zijn ook de overzichten met plannen bij de voorbereiding waarvoor een MER moet worden opgesteld. De lijst met besluiten waarvoor een MER is vereist, is op een aantal punten aangepast.

De wijziging van het Besluit was noodzakelijk om twee Europese richtlijnen (2001/42/EG voor strategische milieubeoordeling en 20063/35/EG over inspraak van het publiek bij hetopstellen van plannen en programma’s bij milieubesluitvorming) te implementeren. Veel inhoudelijke veranderingen bevat het Besluit niet.

Meer informatie Besluit milieu-effectrapportage

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.