Home

Achtergrond

Nieuw Besluit lijfrenten in de winstsfeer

Staatssecretaris Wijn (Financiën) heeft tien regelingen rondom stamrecht en lijfrente op één hoop geveegd en geactualiseerd. Er is ook nieuw beleid ontwikkeld en er zijn enkele nieuwe goedkeuringen gepubliceerd.

Voor veel ondernemers in de agrarische sector speelt de lijfrente een belangrijke rol in de financiële planning voor de oude dag. Zeker als het bedrijf (goedkoop) naar de volgende generatie gaat, en bij verkoop van de onderneming niet de maximaal haalbare prijs wordt gerealiseerd is de lijfrente vaak een belangrijke aanvulling op de AOW.

Een lijfrente biedt verder de mogelijkheid om de bij staking van de onderneming behaalde winst (stakingswinst) voorlopig buiten de belastingheffing te houden. Hetzelfde geldt voor de oudedagsreserve (FOR). Ook afrekening over de FOR kan worden voorkomen door hiervoor een lijfrente te bedingen.

Holding en lijfrente
Steeds meer agrariërs zoeken de BV op. Vaak zijn daar fiscale redenen voor, soms komt de BV in zicht omdat men voornemens is te gaan emigreren. Kiest men voor de BV, dan zal er vaak voor een holdingstructuur gekozen worden. In die situatie worden de aandelen in de BV waarin de onderneming wordt gedreven, gehouden door een andere vennootschap (de houdstervennootschap). Het ligt dan voor de hand dat de onderneming wordt gedreven in de werkmaatschappij, terwijl de lijfrenteverplichting buiten de risicosfeer wordt gehouden in de holding.

Wat echter niet wordt toegestaan is dat de ondernemer zijn onderneming inbrengt in een BV (en daarbij een lijfrente bedingt) waarna de onderneming vervolgens aan een dochter-BV wordt overgedragen, tegen uitreiking van cumulatief preferente aandelen. Overdragen van de onderneming aan een dochter-BV mag, maar dan enkel tegen gewone aandelen.

Overdracht lijfrente
Soms is het wenselijk dat de uit een lijfrenteovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden overgedragen aan een ander. Overdracht aan een professionele verzekeraar is overigens altijd mogelijk. Als senior zijn onderneming heeft overgedragen aan junior in ruil voor een levenslange lijfrente dan kan junior deze verplichting van hem (uiteraard tegen betaling van een bepaald bedrag) overdragen aan een professionele verzekeraar. Overdracht van de verplichting aan een eigen BV (bijvoorbeeld omdat men de BV ‘ingaat’) is soms ook mogelijk. In dit nieuwe Besluit geeft de staatssecretaris te kennen wanneer overdracht mogelijk is.

Verlengen termijn
Wie zijn premie voor een lijfrente in mindering wil brengen op zijn inkomen, moet deze premie tijdig hebben betaald. Na deze periode kunnen echter nog rare dingen gebeuren. Zo kan de inspecteur bij de aanslagregeling afwijken van de aangifte. Zo kan een hoger bedrag als (stakings)winst worden aangemerkt. Het resultaat kan dan zijn dat een belastingplichtige een hogere lijfrente wil bedingen. De staatssecretaris geeft in dit Besluit aan wanneer dat mogelijk is.

Stakingsjaar
De staatssecretaris keurt goed dat ook in het stakingsjaar ten laste van de winst een bedrag aan de FOR wordt gedoteerd. Voorwaarde is dan wel dat de FOR wordt omgezet in een lijfrente.

Scheiding
Bij echtscheiding kennen we voor pensioenen al de ‘vereveningsregeling’. De voormalige partners mogen hen toekomende pensioenen zonder verdere problemen in tweeën knippen. Na de scheiding heeft dan ieder zijn eigen penisoen, en hebben partijen niets meer met elkaar te maken. Een zelfde regeling komt er nu ook voor stamrechten en lijfrenten. Voor in een scheiding betrokken ondernemers een geluk bij een ongeluk.

Analyse door mr. S.F.J.J. Schenk (GIBO Adviesgroep Belastingen)

Meer informatie Besluit Lijfrenten in de winstsfeer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.