Home

Achtergrond 228 x bekeken

Half miljoen euro voor weidevogelbeheer in Overijssel

Boeren in Overijssel krijgen meer geld voor weidevogelbeheer. Rijkswaterstaat stelt ruim € 430.000 beschikbaar om het verlies van weidevogelgebieden bij de aanleg van de Rijksweg N50 te compenseren.

De compensatiegelden zullen worden ingezet voor het behoud van weidevogels in de IJsseldelta. Hier zijn nu al subsidies mogelijk in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). De provincie wil het geld van Rijkswaterstaat in een periode van tien jaar besteden aan extra maatregelen en maatwerk.

Boeren komen alleen in aanmerking voor dit project als er in een aaneensluitend gebied van minimaal honderd hectare een dichtheid van minstens twintig broedparen van grutto, tureluur of wulp aanwezig is en alle nesten worden gemarkeerd en beschermd. Binnen een aantal jaren wil de provincie het weidevogelproject overdragen aan een samenwerkingsverband van agrariërs.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.