Home

Achtergrond

Geen milieuvergunning voor grote melkveebedrijven

Het aantal vergunningsplichtige melkveehouderijen gaat omlaag. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft deze week toegezegd de grens waarbij bedrijven een milieuvergunning moeten hebben aanzienlijk te verhogen.

Van Geel deed zijn toezegging in een debat over het voorstel Besluit landbouw milieubeheer. Daarin staat dat veehouderijen met 110 melkkoeien of meer vergunningsplichtig zijn. Maar omdat daarmee volgens de staatssecretaris geen recht wordt gedaan aan de trend van schaalvergroting, is hij bereid de lat hoger te leggen op voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Hoe hoog is nog niet bekend.

De Kamer toonde zich tevreden over het voorstel. Aanvankelijk vond het parlement dat het Besluit niet ver genoeg ging in het vereenvoudigen van de regels. Maar Van Geel rekende voor dat zijn plannen een besparing van € 12 miljoen aan administratieve lasten opleveren.

Kleine intensieve veehouderijen en mestbassins komen nog in 2007 onder het Besluit te vallen. Alleen IPPC-bedrijven zijn dan waarschijnlijk nog vergunningsplichtig. Ook zette Van Geel in het debat een aantal misverstanden recht. Zo zijn vloeistofdichte vloeren vooral vereist voor loonbedrijven en de geluidsnormen gelden niet voor trekkers en vrachtwagens.

(Bron: Agrarisch Dagblad)

Lees ook Eén besluit voor milieuregels landbouw
Meer informatie Het voorstel zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 11 januari

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.