Home

Achtergrond 240 x bekeken

FPG: ‘Verpachters ook zeggenschap over toeslagrechten’

Toeslagrechten komen volgens de Federatie voor Particulier Grondbezit (FPG) niet toe aan de pachters van grond. Volgens de FPG moeten verpachters ervoor waken dat gebruikers de toeslagrechten zonder grond verkopen.

De FPG adviseert haar leden op korte termijn een brief te schrijven aan pachters waarin zij aanspraak maken op de toeslagrechten. Volgens de Federatie is het in het belang van de verpachter dat grondgebruikers de toeslagrechten aanvragen. Het is echter niet de bedoeling dat de pachter die rechten vervolgens zonder grond van de hand doet.

Gebeurt dat wel, dan is de grond na beëindiging van het contract minder waard. Dat kan in bepaalde situaties vooral voor akkerbouwers en veehouders leiden tot een lagere grondwaarde en pachtprijs. Bij het opstellen van nieuwe contracten moet daarom expliciet worden vastgelegd dat de pachter na afloop van de overeenkomst afstand doet van zijn toeslagrechten ten gunste van de verpachter, vindt de FPG.

In de EU-verordeningen en in de Regeling GLB-inkomenssteun is niks geregeld over de verhouding tussen de verpachter en pachter voor wat betreft de toeslagrechten. Het ligt volgens de FPG daarom voor de hand dat er discussies zullen ontstaan die uiteindelijk moeten worden voorgelegd aan de pachtrechter.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.