Home

Achtergrond 242 x bekeken

Biologische grondbank voor Gelderland en Utrecht

Eind januari wordt in Ede een grondbank geopend voor duurzame landbouw in de Gelderland en Utrecht. Agrariërs die land nodig hebben, kunnen zich hier melden.

De grondbank is een initiatief van het Trefpunt Pacht Duurzame Landbouw. Uit een enquête die het Trefpunt heeft gehouden onder tachtig boeren in de regio, blijkt dat er grote behoefte bestaat aan landbouwgrond. Dit komt met name doordat veel boeren omschakelen naar biologische bedrijfsvoering.

Om grond te vinden, heeft het Trefpunt contacten gelegd met grootgrondbezitters. Inmiddels zijn Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer bij het project betrokken. Ook stoppende boeren kunnen zich melden met hun aanbod.

Voor de bemiddeling tussen vrager en aanbieder vraagt het Trefpunt een eenmalige bijdrage van zes tot acht procent van de jaarpacht. Voor kleine percelen kan de vergoeding tien procent bedragen. Het opstellen van het pachtcontract kunnen de partijen zelf regelen met behulp van een voorbeeld. Eventueel kan het Trefpunt daarbij helpen.

Hoewel de grondbank niet exclusief voor de biologische landbouw is bedoeld, speelt duurzaamheid wel een belangrijke rol. Biologische boeren krijgen voorrang bij de toekenning van grond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.