Home

Achtergrond

Zuid-Holland noemt 34.000 hectare probleemgebied

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben 34.000 hectare in de veenweidegebieden en de uiterwaarden aangemerkt als probleemgebied. Dat is vastgesteld in een gebiedsplan. Het ministerie van LNV verleent aan deze gebieden financiële steun in de vorm van de ‘subsidie natuurlijke handicaps’.

Boeren in de nieuwe en bestaande gebieden kunnen vanaf 2005 een subsidie aanvragen van € 94 per hectare per jaar. Deze is gekoppeld aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Het ministerie verstrekt de subsidie alleen als op het perceel een overeenkomst wordt afgesloten voor agrarisch natuurbeheer. Buiten de begrensde gebieden wordt vanaf 2005 geen subsidie meer verstrekt. Boeren met lopende contracten krijgen vanaf dan een lagere vergoeding.

De gebieden die door GS zijn vastgesteld liggen vooral in het Groene Hart. In de gebieden kampen boeren met omstandigheden die de bedrijfsvoering bemoeilijken. Bijvoorbeeld aanwezigheid van een veenbodem of periodieke overstromingen.

Meer informatie Download het gebiedsplan (PDF)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.