Home

Achtergrond

Verrekenen saldo alle mestnummers bij samenvoeging

Bij mestnummers, die vanaf 29 augustus 2004 worden samengevoegd, geldt dat ook de Minas-saldo's van beide mestnummers bij elkaar worden opgeteld. Dit nieuwe saldo wordt toegekend aan het nieuwe mestnummer dat na samenvoeging ontstaat. Naast de mogelijkheid tot verrekenen van eventuele toekomstige belastbare overschotten, is het ook mogelijk om in het verleden betaalde heffingen te verrekenen.

Dit staat heeft minister Veerman besloten middels een wijziging van de Regeling uitvoering heffingen en verrekening meststoffenwet. Om saldo's te kunnen samenvoegen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- De bedrijven moeten structureel worden samengevoegd.
- Over de periode van verrekening moeten uitsluitend verfijnde Minas-aangiften zijn ingediend.

De voorwaarde dat structureel wordt samengevoegd, is in de regeling opgenomen om te voorkomen dat handel in saldo's ontstaat (door samenvoeging en vervolgens splitsing van het bedrijf). In hoofdregel geldt dat bedrijven welke binnen een korte periode na samenvoeging gesplitst worden buiten de werking van deze regeling vallen. Alleen overlijden of echtscheiding kan een uitzondering hierop vormen.

Betaalde heffingen worden automatisch terugbetaald
Indien op één van de oude mestnummers heffing is betaald en op het andere mestnummer een saldo is opgebouwd, wordt de betaalde heffing (deels) terugbetaald door Bureau Heffingen. Stel dat op een van beide samen te voegen mestnummers een heffing staat en op het andere mestnummer een saldo dan moet voorafgaand aan het samenvoegen de heffing betaald worden. Na samenvoegen wordt automatisch deze heffing verrekend. Hiertoe hoeft geen verzoek om terugbetaling ingediend te worden. Indien op het nieuwe mestnummer na samenvoeging een saldo wordt opgebouwd, wordt dit automatisch verrekend met de eventuele betaalde heffingen van de oude mestnummers.

Formulier "samenvoegen van bedrijven (mestnummers)"
Op het formulier "samenvoegen van bedrijven (mestnummers)" kan de datum van samenvoegen worden ingevuld. Deze datum dient in de toekomst te liggen. Wanneer een samenvoeging heeft plaats gevonden voor 29 augustus 2004 dan wordt alleen het saldo van mestnummer wat als eerst is ingevuld meegenomen. Wanneer een samenvoeging nog niet door Bureau Heffingen is afgehandeld, dan is het mogelijk om deze samenvoeging in te trekken en een nieuw formulier in te dienen waarbij de datum van overdracht na 29 augustus 2004 is gelegen.
(ing. E. Coopmann en ing. M. van Beers).Meer informatie Aanvragen formulier “Samenvoegen van bedrijven”
Lees ook Grondgebonden varkensrechten verhandelbaar

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.