Home

Achtergrond

Van Geel zegt één landelijke stankwet toe

Staatssecretaris Van Geel heeft in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat hij streeft naar één landelijke stankwet. Eerder had Van Geel al aangegeven dat hij wel één landelijke stankwet wilde, maar dan met twee verschillende regimes. Die voorwaarde noemt hij nu niet meer. Hij wil een eenduidige wet door alleen onderscheid te maken tussen binnen en buiten de bebouwde kom.

Van Geel streeft er naar om rond juli 2005 een concept-wet voor advies voor te leggen aan de Raad van State. Bij eerdere gelegenheden had Van Geel gezegd dat hij twee verschillende regimes voor reconstructiegebieden en overige gebieden wilde. Deze voorwaarde wordt niet meer genoemd in de brief.

De staatssecretaris het een paar belangrijke uitgangspunten voor de wet: robuust, rechtszeker, weinig cumulatie-effecten, transparant en eenduidig. Dit eenduidige moet zich uiten door alleen verschil te maken tussen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Wel moet er ruimte blijven voor maatwerk voor plaatselijke omstandigheden, zoals het agrarische karakter van het buitengebied.

Meer informatie Brief van staatssecretaris aan de Tweede Kamer
Lees ook Provincies hebben geen bezwaar tegen één stankwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.