Home

Achtergrond

Utrecht: 40 woningen op eigen kavel

In de provincie Utrecht doen naar schatting 44 bedrijven mee aan de ruimte-voor-ruimteregeling. Dat maken GS van de provincie bekend in een tussenbalans van de regeling. Ter compensatie worden in de provincie 144 woningen gebouwd. In tegenstelling tot de meeste andere reconstructiegebieden worden relatief veel woningen op de eigen kavel gebouwd: 40 stuks ten opzichte van 74 woningen aan de rand van de dorpskernen.

In het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) en de bijbehorende ruimte-voor-ruimteregeling had de provincie het recht om 200 extra woningen te bouwen die buiten het woningbouwcontingent worden gehouden. Deze afspraak is ruim vier jaar geleden gemaakt met de vijf de reconstructiegebieden in het midden, oosten en zuiden van het land.
Om de afbraak van stallen voor te financieren had de provincie een bedrag van 5,5 miljoen euro garant gesteld. Tot nu is hiervan 1,75 miljoen euro uitbetaald. GS schat op basis van de huidige cijfers dat in totaal 55.000 vierkante meter stalruimte wordt afgebroken. In totaal is dan 400.000 kg fosfaat uit de markt genomen.

Uit een enquête onder boeren blijkt dat veel boeren de vergoeding om te stoppen te laag vonden. Bovendien bleek het niet altijd mogelijk om een woning op eigen kavel te bouwen en zagen nogal wat deelnemers op tegen de procedures. Ook gaven boeren aan te vrezen voor hun privacy als er een woning op een eigen kavel wordt gebouwd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.