Home

Achtergrond

Uitrijperiode voor dit jaar verlengt

Het advies van de Technische Commissie Bodembescherming voor de tijdelijke verlenging van de mestuitrijperiode is positief. Een structureel latere datum wordt niet wenselijk geacht. De weersomstandigheden veranderen en boeren moeten daar in hun bedrijfsvoering rekening mee houden. Veerman laat in zijn besluit ook al doorschemeren dat er de komende jaren waarschijnlijk niet nog een keer een uitstelregeling komt .

Zoals vorige week al aangekondigd is voor dit jaar de uitrijperiode verlengd tot en met 15 september. Voor zand- en lössgronden geldt als algemene regel dat na 1 september geen dierlijke meststoffen mogen worden gebruikt. Naar aanleiding van een verzoek van LTO Nederland heeft Minister Veerman de Technische Commissie Bodembescherming om advies gevraagd inzake het structureel verlengen van de uitrijperiode voor zand- en lössgronden.

De Technische Commissie Bodembescherming stelt dat er geen wetenschappelijke gronden zijn om de uitrijperiode zoals genoemd in artikel 64 van de Wet bodembescherming te verlengen. De agrariërs dienen rekening te houden met een grotere neerslagdynamiek en neerslagintensiteit als gevolg van de optredende klimaatverandering. Minister Veerman geeft aan dat de vrijstellingsregeling van dit jaar is ingegeven door uitzonderlijke omstandigheden en dat het niet voorstelbaar is dat een dergelijke vrijstelling in een volgend jaar opnieuw verleend zal worden.

Meer informatie Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen 2004
Lees ook Veerman wil 2 weken uitstel uitrijverbod mest

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.