Home

Achtergrond

Subsidie voor ondernemingsplan jonge starters

Jonge startende boeren kunnen vanaf 13 september een subsidie van € 1.500 aanvragen voor het opstellen van een ondernemingsplan. Hiervoor kan de jonge ondernemer deskundigen inhuren die hem helpen bij het opstellen van het ondernemingsplan. De subsidieaanvraag moet zo snel mogelijk worden ingediend, want de afgelopen jaren was het budget al snel overschreden.

De Kaderregeling kennis en advies (KKA) wordt geopend van 13 september tot en met 11 oktober. Het minimumbedrag voor de aanvraag bedraagt € 250 en het maximum € 1.500. De laatste twee jaren was het budget als snel overschreden. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dit jaar is het totale budget € 420.000. Dat is zo’n € 130.000 minder dan vorig jaar. Op basis van dit budget kunnen maximaal 280 ondernemers voor subsidie in aanmerking komen.

Aan de regeling zijn en aantal voorwaarden verbonden. De ondernemer mag niet ouder dan 40 jaar zijn en moet van plan zijn om een agrarisch bedrijf te starten. De aanvrager mag nooit eerder een landbouwbedrijf in eigendom, pacht of erfpacht hebben gehad. Als in samenwerking met een ander een bedrijf wordt gestart geldt dat ook voor diegene. Tevens moet het een bedrijf zijn dat een omvang heeft van tenminste 16 NGE.

Reeds gemaakte kosten of aangegane verplichtingen voordat een ontvangstbevestiging van LASER is ontvangen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie Download aanvraagformulier en lees overige informatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.