Home

Achtergrond

Leeftijdsgrens IOAW verhoogd van 50 naar 55 jaar

De leeftijdsgrens voor het recht op een IOAW-uitkering wordt de leeftijd waarop iemand werkloos is geworden verhoogd van minimaal 50 naar 55 jaar. Diegenen die al een IOAW-uitkering hebben, behouden hun recht daarop. De maatregel is bedoeld om ouderen te stimuleren langer te blijven werken of eerder weer aan het werk te gaan.

Dit is de strekking van het Wetsvoorstel wijziging leeftijdsgrens IOAW waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijziging gaat in per 1 januari 2005. Hierdoor kunnen oudere werknemers komen oudere werknemers eerder in de bijstand.

Op dit moment kunnen mensen die werkloos zijn geworden na hun vijftigste jaar, na afloop van hun WW-uitkering, in aanmerking komen voor IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers). Dit voorkomt dat deze werknemers afzakken naar een uitkering op bijstandsniveau. Deze leeftijdsgrens wordt nu verhoogd naar 55 jaar.

De IOAW is een uitkering op sociaal minimumniveau, maar anders dan bij een bijstandsuitkering wordt niet gekeken naar een eigen huis of vermogen. Diegenen die geen IOAW-uitkering meer krijgen, kunnen - als ze aan de voorwaarden voldoen - in aanmerking komen voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. In het voorstel zijn enkele overgangsbepalingen opgenomen. Zo wordt voorkomen dat een tijdelijke onderbreking van de IOAW- of WW-uitkering leidt tot volledig verlies van het recht op IOAW. Voor iemand met een IOAW-uitkering geldt dat het recht op de uitkering behouden blijft, ook als iemand tijdelijk betaald werkt en daarna weer werkloos wordt.

Meer informatie Meer over de IOAW

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.