Home

Achtergrond

Kamer tegen verhoging pachtnormen

De Tweede Kamer verzette zich woensdag tegen de aangekondigde verhoging van de pachtnormen. Veerman wil de pachtnormen voor los land laten stijgen met 15% en voor bedrijfsgebouwen met 7%. De slechte rendementen en de dalende grondprijzen zouden dit volgens de kamer niet rechtvaardigen. Of het kabinet gehoor geeft aan de kamer blijft afwachten.

Volgens de kamer is de verhoging van de pachtprijs onaanvaardbaar gezien de huidige rendementen die in de sector worden behaald. Ook dalen de grondprijzen en hebben pachters moeite om hun gronden opnieuw verpacht te krijgen, aldus de kamer. Bij wet is geregeld dat de pachtnormen eens in de drie jaar aangepast kunnen worden. Veerman deed geen uitspraak over de nieuwe normen, hij gaf alleen aan de voorstellen binnen het kabinet te bespreken.

De pachtprijzen zorgen ook voor flinke inkomsten van het rijk. De staat is namelijk grootgrondbezitter. Bevriezing van de pachtnormen heeft direct gevolgen voor de inkomsten van de staat. Het kabinetsoverleg zal dus vooral gaan tussen minister Veerman en minister Zalm van financiën. In de loop van deze maand zal er meer duidelijkheid komen.

Lees ook Veerman houdt vast aan pachtprijsverhoging van 15%

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.