Home

Achtergrond

Kaarten EHS Limburg liggen ter inzage

De kaarten met de Limburgse ecologische hoofdstructuur liggen vanaf 1 oktober ter inzage. Rechtstreeks belanghebbenden kunnen dan bezwaar maken. Gedeputeerde Staten heeft op 14 september 2004 het besluit ecologische hoofdstructuur ten behoeve van de uitvoering van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) voor Noord- en Midden-Limburg vastgesteld.

Het besluit en de daarvan deel uitmakende kaarten liggen vanaf 1 oktober 2004 gedurende 6 weken ter inzage op de volgende locaties: in de bibliotheek van het Gouvernement en bij alle Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op de daar gebruikelijke plaatsen.

Iedereen wie rechtstreeks belang heeft bij dit besluit kan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar kan slechts betrekking hebben op de aanwijzing van de ecologische hoofdstructuur en niet op de voor verzuring gevoelige gebieden. Deze verzuringsgevoelige gebieden worden door het Rijk vastgesteld en zijn slechts indicatief op de kaarten aangegeven.

De Wet ammoniak en veehouderij geeft regels ten aanzien van veehouderijen gelegen in kwetsbare gebieden of in een zone van 250 meter daaromheen. Verzuringsgevoelige gebieden die liggen binnen ecologische hoofdstructuur worden betiteld als kwetsbare gebieden. Welke gebieden voor verzuring gevoelig zijn volgt rechtstreeks uit de Wav. De provincie wijst de ecologische hoofdstructuur aan.

Meer informatie Download de kaarten
Lees ook Kabinet wil IPO-voostel voor ammoniakgebieden overnemen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.