Home

Achtergrond

Herstel gegevens subsidieaanvraag niet toegestaan

De Raad van State oordeelde dat een aanvrager van subsidie in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer een gemaakte fout achteraf niet kon herstellen. Hiermee werd het besluit van het gerechtshof gevolgd. Wijziging is alleen toegestaan indien sprake is van een evidente fout, dat was in deze zaak niet het geval.

Een deel van de aangevraagde subsidie werd niet toegekend. Hiervoor was een openstelling van het terrein gedurende ten minste acht maanden verplicht. Om natuurwetenschappelijke reden kan hiervoor vrijstelling worden verleend. Aangezien er een bewoonde dassenburcht op het terrein aanwezig is, had deze vrijstelling verleend kunnen worden. De aanvrager wilde deze fout corrigeren, maar dat werd dus niet toegestaan. Het gerechtshof had volgens de aanvrager ten onrechte meegenomen dat het subsidieplafond zou worden overschreden.

Het gerechtshof heeft volgens de Raad van State terecht geoordeeld dat de aanvrager in beginsel zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van de juiste gegevens. Alleen indien er sprake van een evidente vergissing kan de fout worden herzien. Ook is terecht overwogen dat de Subsidieregeling Natuurbeheer voorziet in een subsidieplafond en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat de minister in voorkomende gevallen wel tot intrekking of vermindering van subsidie kan overgaan doet hier niet aan af.

Meer informatie Uitspraak Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.