Home

Achtergrond

Glas in Zuidplaspolder lijkt nu zeker

Na aandringen van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland woensdag met grote meerderheid ingestemd met een zoeklocatie voor glastuinbouw in de Zuidplaspolder. Het lijkt daarmee vrijwel zeker dat er glas in de polder komt. Nu is het zoeken naar de exacte locatie.

Met dit besluit is een eind gekomen aan een discussie van zo’n 10 jaar. Voorwaarde voor de keuze voor de Zuidplaspolder was dat eerst de alternatieven afgelopen zouden worden. In de Hoeksche Waard en in de B-driehoek blijkt geen ruimte meer voor grootschalig glas. Ook neemt het netto-areaal in Zuid-Holland af. Nu er geen andere locatie over is om de afname te stoppen, konden vrijwel alle partijen instemmen met de Zuidplaspolder.

Het is nu zoeken naar een geschikte locatie voor tweehonderd hectare glas in de polder. Hieraan is één belangrijke voorwaarde verbonden: De nieuw te bouwen kassen moeten zo weinig mogelijk licht uitstoten. Als de locatie is gevonden moet de gemeente of gemeenten ermee instemmen. De inschatting is dat dat niet tot nieuwe grote hobbels zal leiden. Gedeputeerde Staten dringt er op aan dat er in 2007 met de bouw kan worden begonnen.

Lees ook Geen glastuinbouw in Moerdijkse Hoek

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.