Home

Achtergrond

Gemeente berekende bouwkosten voor legesheffing te globaal

De gemeente Hengelo verhoogde het bedrag aan bouwkosten op een vergunningsaanvraag. Dit op basis van een globale raming. De legeskosten stegen hierdoor van € 3.954 naar € 4.881. Het hof Arnhem vindt een globale kostenraming niet acceptabel. Deze is alleen bedoeld ter controle van de opgegeven bouwkosten.

In deze zaak had een boer een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een paardenstal met machineberging en werkplaats. Op het aanvraagformulier had hij bij de geschatte bouwkosten een bedrag van € 147.500 exclusief BTW ingevuld. Op basis hiervan zouden de leges € 3.954 bedragen.

De gemeente Hengelo corrigeerde de bouwkosten aan de hand van de stichtingskosten volgens hun richtlijn overeenkomstig NEN-norm 2631. Als uitgangpunt heeft zij € 27 inclusief BTW per kubieke meter genomen, overeenkomstig: Werktuigenberging aan vier zijden gesloten met damwandprofiel. De bouwkosten komen volgens de gemeente op € 180.000 exclusief BTW. Een korte berekening leert dat de gemeente ten onrechte het bedrag van € 27 inclusief BTW per kuub nogmaals heeft vermeerderd met 19% BTW.

Het gerechtshof vindt dat de in de richtlijn genoemde bouwkosten slechts als ruwe schatting kan worden gebruikt. Deze kunnen worden gebruikt om de opgegeven bouwkosten op realiteit te toetsen. Daarnaast had de gemeente de aanvrager om een nadere toelichting kunnen vragen, waarmee de bewijslast bij de aanvrager was komen te liggen in plaats van de gemeente. Het hof handhaafde de bouwkosten die de aanvrager had opgegeven en baseerde de leges hierop.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.