Home

Achtergrond

Geen ontvangstbevestiging, dus herziening aanslag vanwege nieuw feit

Een belastinginspecteur legde een veehouder een aanslag met een belastbaar inkomen van € 22.500 op. Dit omdat deze geen aangifte had gedaan. Naderhand blijkt dat de veehouder een flinke boekwinst had behaald bij de verkoop van een gedeelte van zijn weiland. Dit was een nieuw feit en rechtvaardigde de herziening van de aanslag. De landbouwvrijstelling was niet van toepassing op de behaalde boekwinst. Zo oordeelde het Hof Amsterdam.

De veehouder had 18 are aan zijn buurman verkocht. De buurman was discotheekhouder en wilde op deze grond een parkeerterrein realiseren. Dat mocht niet, waardoor de grond uiteindelijk in gebruik is genomen als tuin. De betreffende grond werd verkocht voor € 36.000 en werd een agrarische waarde toegekend van € 6.800.

Volgens de veehouder had de belastinginspecteur tijdens de oplegging van de eerste aanslag over de transportakte behoren te beschikken. Deze was namelijk bij de inspecteur R&S ter registratie aangeboden. De veehouder kan echter geen afschrift overleggen. Het hof Amsterdam acht de verklaring van de inspecteur geloofwaardig, dat hij ten tijde van de aanslag niet in het bezit was van de transportakte. Deze ontving hij pas nadat de veehouder bezwaar had gemaakt.

Volgens veehouder moet ook rekening worden gehouden met het feit dat buurmans grond maar één keer te koop is. Maar het hof vindt dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat een buurman agrariër meer zou betalen dan de € 6.800 waarop het perceel getaxeerd is. Daarnaast doet dit er in deze situatie niet meer toe, omdat de koper geen agrariër is.

Deze zaak valt nog onder het oude regime van landbouwvrijstelling. Volgens die nieuwe wet is alles boven de agrarische waarde belast, ongeacht of er een bestemmingswijziging plaatsvindt of niet.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam
Lees ook Problemen rondom de nieuwe landbouwvrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.