Home

Achtergrond

Geen ‘kennelijke fout’: geen akkerbouwsteun

Een foutief ingevuld formulier voor aanvraag voor akkerbouwsteun heeft tot gevolg dat een ondernemer géén subsidie krijgt van Laser. De ondernemer had hiertegen beroep ingesteld, omdat volgens hem sprake was van een vergissing door het invullen van de verkeerde codes. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven is er echter geen sprake van een ‘kennelijke fout’, zodat Laser in het gelijk is gesteld.

In 2002 had de ondernemer 13,80 ha snijmaïs en 44,95 ha blijvend grasland als voederareaal opgegeven. Voor een bijdrage in het kader van de Regeling steunverlening akkerbouwgewassen waren geen percelen opgenomen. Laser registreert deze gegevens en meldt dat dus geen subsidie wordt verstrekt. Tegen dit besluit maakt de ondernemer bezwaar omdat hij zegt zich vergist te hebben bij het invullen van de Aanvraag oppervlakten en daardoor de verkeerde codes heeft ingevuld. Volgens Laser is dit geen ‘kennelijke fout’, en is dus geen correctie mogelijk.

De zaak draait om de vraag of dit wel of geen ‘kennelijke fout’ is. Volgens Laser is de aanvraag niet innerlijk tegenstrijdig en ook niet onlogisch ingevuld. In de gecombineerde opgave 2002 zijn bovendien dieren vermeld waarvoor het voederareaal benodigd kan zijn. Er is daarom bij Laser geen twijfel ontstaan of de ondernemer daadwerkelijk voederareaal wilde opgeven.
De ondernemer voert als belangrijkste tegenargument aan dat hij dacht precies voor de toegestane hectares akkerbouwsteun te hebben aangevraagd, namelijk 13,80 ha. Dat zou wijzen op een vergissing.

Het College oordeelt dat er slechts sprake is van een ‘klaarblijkelijke fout’ indien objectief is vastgesteld dat de opgave kennelijk fout was. Zoiets is alleen het geval als uit de opgave zelf blijkt dat die niet juist kan zijn. Een producent is zelf verantwoordelijk voor het invullen. Het staat hem daarbij vrij voor percelen géén steun aan te vragen. Het College stelt Laser daarom in het gelijk.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Lees ook Geen akkerbouwsteun vanwege onjuiste aanmelding kavelruil
Lees ook Perceelsgerichte administratie van belang bij aantonen definitie akkerland
Lees ook Onbedoelde aanvraag voor hectaresteun is fout aanvrager

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.