Home

Achtergrond

Geen aanpassing Gelderse EHS-grenzen

Gelderland hoeft de grenzen van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) niet te aan te passen. Dat besliste de Raad van State, nadat enkele honderden boeren de vaststelling van de EHS door Gedeputeerde Staten hadden aangevochten. De Raad van State bevestigt met deze uitspraak het beleid dat de provincie Gelderland al sinds 1996 voert over de begrenzing van de EHS.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 1 juli 2003 de grenzen van de EHS vastgesteld. Circa 1.550 bedrijven hebben te maken met beperkingen, voortvloeiend uit de Wet Ammoniak en veehouderij. Met name veehouderijbedrijven binnen 250 meter van de EHS worden beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Het feit dat provincies op verschillende wijze de EHS begrenzen, was voor de Raad geen aanleiding om negatief te oordelen over het Gelders besluit. De Raad ging ook in op de toezeggingen van voormalig minister Pronk over wijziging van de EHS. De Raad is van mening dat door Pronk genoemde categorieën natuurgebieden niet uitgezonderd mogen worden van de wet. Ook toonde de Raad begrip voor het Gelderse standpunt dat geen rekening kon worden gehouden met de herziening van de ammoniakwet, die het huidige kabinet in gang heeft gezet. Verder is het Gelderse verweer dat het besluit geen planologische of financiële consequenties veroorzaakt in het oordeel van de Raad overgenomen.

Meer informatie Uitspraak Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.