Home

Achtergrond

Geen BTW-aftrek over facturen van bedrijf die geen levering heeft gedaan

Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaalt dat een maatschap die varkens in België kocht, ten onrechte BTW in vooraftrek heeft gebracht. De maatschap maakte zelf de facturen waarin niet wordt gesproken over BTW. Later komt er voor dezelfde levering een factuur van een ander Belgisch bedrijf dat wel een BTW-nummer in Nederland had.

De Nederlandse maatschap had een varkenshouderij en een varkenshandel. In 1995 deed de maatschap zaken met een Belgische handelaar die geen BTW-identificatienummer had. De maatschap kocht varkens in van deze handelaar en maakte vervolgens zelf de credit-facturen waarop geen BTW in rekening werd gebracht. Dit is op zich niet ongebruikelijk. Later werd voor dezelfde transactie nog een handgeschreven factuur opgemaakt ten name van een varkenshandel die wel een BTW-nummer in Nederland heeft. Deze had niets met de handel te maken en was er op geen enkele wijze bij betrokken. Deze facturen hadden hetzelfde totaalbedrag maar hierin was wel BTW verrekend.

De Nederlandse varkenshandelaar wilde de BTW in vooraftrek brengen. De belastinginspecteur accepteerde dit niet. Ook het gerechtshof niet. Een factuur kan namelijk alleen worden opgemaakt als er ook werkelijk zaken of diensten zijn geleverd. De Belgische handelaar die de facturen overschreef verklaarde echter nooit bij de transacties te zijn betrokken. De maatschap maakte zelf de facturen die vervolgens werden overgeschreven, dus had de maatschap moeten weten dat de facturen onjuist waren. Dat rechtvaardigde volgens het hof om af te wijken van het principe dat naheffing van de omzetbelasting in eerste instantie bij de leverancier moet plaatsvinden.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.