Home

Achtergrond

Boete voor overtreding bestemmingsplan opgetrokken naar € 45.000

Sinds 13 september kunnen bestemmingsplanovertredingen met een boete van € 45.000 worden bestraft. Daarvoor was het maximum € 11.250. Dit komt doordat dergelijke overtredingen nu onder de Wet op de economische delicten vallen.

Het ministerie van VROM wil vooral dat er strafrechtelijk wordt opgetreden bij overtredingen waarvan de gevolgen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Bij voorbeeld het kappen van houtwallen of bomen. Ook overtredingen die herhaaldelijk plaatsvinden, bijvoorbeeld permanente bewoning van recreatie woningen, wil het ministerie zwaarder bestraffen. Kortdurende overtreding, als detailhandels activiteiten in loodsen worden ook aangepakt. Hieronder zouden ook niet toegestane activiteiten in voormalig agrarische gebouwen kunnen vallen.

Doordat bestemmingsplanovertredingen nu onder de Wet economische delicten valt, kan er beter worden opgetreden. Nu mag ook de opsporingsbevoegdheid van de politie worden ingezet. Tevens kan nu de overtreder worden verplicht om de eventuele herstelkosten te vergoeden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.