Home

Achtergrond

Beheersvergoeding foerageergebieden kan oplopen tot € 216 per hectare

Overwinterende ganzen krijgen deze winter in totaal 80.000 hectare foerageergebied toegewezen. Daar krijgen ze bescherming tegen jacht en andere verstoring. Dit meldt landbouwminister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer. In het kader van de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer zijn vergoeding mogelijk tot € 216 per hectare.

De aanwijzing van de laatste 25.000 hectare foerageergebied loopt nog wat stroef, omdat in de provincies Friesland, Groningen en Flevoland meer draagvlak nodig is en het ook lastig blijkt geschikte gronden aan te wijzen. Voor de winter van 2004-2005 moeten alle 80.000 hectare foerageergebieden zin aangewezen. In de foerageergebieden mag onder strikte voorwaarden wel worden gejaagd op ander wild. Buiten de foerageergebieden mogen overwinterende ganzen en smienten wel worden bejaagd, maar ook dan gelden hiervoor strikte voorwaarden.

Tegelijk met het bericht over de aanwijzing van foerageergebieden heeft de minister ook de vergoedingen bekendgemaakt voor ganzenbeheerspakketten. Op grasland kan een maximale vergoeding worden verkregen van € 102 per hectare, exclusief tegemoetkoming vraatschade. Voor bouwland is de vergoeding maximaal € 48 plus de kosten van de daadwerkelijke schade. De vergoeding voor het laten liggen van oogstresten is ten hoogste € 72 , voor grasgroenbemester ligt die op maximaal € 216 per hectare.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer
Meer informatie Vergoedingen beheerspakketten SAN

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.