Home

Achtergrond

Alsnog activeren van gebruiksrecht landbouwgrond niet toegestaan

Het achteraf activeren van een gebruiksrecht van landbouwgrond is niet toegestaan. Het is namelijk niet verplicht om het gebruiksrecht te activeren. Nu het niet ineeens is geactiveerd, stelt het hof stelt dat het genoten voordeel jaarlijks bij de winst moet worden geteld. Deze wordt echter vrijgesteld op basis van de landbouwvrijstelling. Het bijgetelde genot wordt weer in de onderneming verbruikt, waardoor dit in mindering kan worden gebracht op de winst.

Voor een aantal jaren stond de aanslag al onherroepelijk vast. Omdat het niet verplicht is om het gebruiksrecht te activeren kan de foutenleer niet worden toegepast. De veehouder had voor een periode van een aantal jaren een gebruiksrecht om niet bedongen bij de verkoop van zijn landbouwgrond. Dit genoten voordeel had hij in één keer tot de winst kunnen rekenen. Nu hij dat niet gedaan heeft moet dat jaarlijks bij de winst worden geteld. Op basis van de landbouwvrijstelling stelt het hof deze winst echter vrij. Dit is sinds de invoering van de Wet IB 2001 niet meer relevant, omdat deze regels zijn gewijzigd.

Het hof staat wel toe dat er aftrek plaatsvindt van het bijgetelde voordeel. Dit wordt namelijk in de onderneming verbruikt. De aanslag wordt door het hof dan ook met dit bedrag verrekend. De hoogte van het bedrag is berekend op basis van twee procent van de agrarische waarde.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam
Lees ook Geen activering en afschrijving pachtrecht bij koop pachtgrond

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.