Home

Achtergrond

Aandeel eigen vermogen agrarische bedrijven neemt af

Het aandeel vreemd vermogen is de afgelopen tien jaar met zo’n zes procent gestegen. De solvabiliteit bedroeg eind 2002 bijna 65 procent. In 1992 was dat 71 procent. Met name de intensieve veehouderij en de glastuinbouwsector is flink gefinancierd met vreemd vermogen. Bij de intensieve veehouderij ligt het aandeel vreemd vermogen zelfs iets hoger dan het eigen vermogen. Dit blijkt uit cijfers van het LEI.

De balanswaarde van de bedrijven is flink gestegen. Dat komt onder andere door de waardestijging van de grond. De melkveebedrijven hebben de hoogste waarde. Dit komt met name door de post overige activa, waar het melkquotum onder valt. Deze post maakt bij deze bedrijven gemiddeld 40% van de balanswaarde uit. Eind 2002 lag in de land- en tuinbouwbedrijven gemiddeld ruim € 1,5 miljoen per bedrijf vast. Bij melkveebedrijven bijna € 2,1 miljoen, akkerbouwbedrijven hadden gemiddeld bijna € 1,5 miljoen in het bedrijf vastgelegd. Bij intensieve veehouderijen is dat beduidend minder, bijna € 1,5 miljoen. Bij glastuinbouwbedrijven is dat circa € 1,3 miljoen.

De totale balanswaarde van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven is tussen 1992 en 2002 met bijna 50 procent gestegen van € 73 miljoen naar € 110 miljoen. De balanswaarde per bedrijf is nog steker toegenomen vanwege de afname van het aantal bedrijven.

Meer informatie Conclusies van het LEI onderzoek

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.