Home

Achtergrond

Veerman wil 2 weken uitstel uitrijverbod mest

Landbouwminister Cees Veerman wil eenmalig uitstel van het mestuitrijverbod met twee weken toestaan. Het verbod, dat betrekking heeft op zand- en lössgrond, zou dan ingaan op 16 september. Veerman is verplicht eerst advies te vragen aan de Technische Commissie Bodembescherming, maar kan dit advies naast zich neerleggen.

De uitbreiding van de uitrijperiode geldt voor grasland, bouwland en niet-beteelde grond in zand- en lössgebieden. Op bouwland is het uitrijden alleen toegestaan op percelen waar een gewas wordt geteeld. Op niet-beteelde grond mag mest alleen worden uitgereden als er binnen acht dagen na het uitrijden een gewas wordt ingezaaid.

Het Besluit Gebruik Meststoffen verbiedt het uitrijden van dierlijke mest op zand- en lössgronden van 1 september tot en met 31 januari. In die periode benutten gewassen meststoffen minder goed. Daardoor spoelen mineralen eerder uit naar het grondwater.

Overeenkomstig de Wet bodembescherming heeft de Minister advies gevraagd aan de Technische Commissie Bodembescherming. Dat advies wordt in de loop van deze week verwacht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.