Home

Achtergrond

Vast tarief voor onttrekkingen grondwater niet verbindend

Het hof Den Bosch vindt dat het minimumtarief voor de ontrekking van grondwater geen stand kan houden. In deze zaak verbruikte de houder van een geregistreerde inrichting voor de onttrekking van grondwater in 2000 slechts 570 kuub. Hem was een heffing opgelegd van € 68. Dit is een vastgesteld minimumtarief tot de onttrekking van 7.500 kubieke meter grondwater.

Bij een onttrekking groter dan 7.500 kubieke meter werd circa één eurocent in rekening gebracht per kuub. De houder van de inrichting is van mening dat hij slechts 570 maal één eurocent hoeft te betalen voor de onttrekking van het grondwater. Een ambtenaar verklaarde dat het basistarief van € 68 diende ter dekking van de kosten van heffing en invordering. Eveneens verklaarde hij dat het extra tarief van 1 eurocent kostendekkend was.

Het gerechtshof Den Bosch vindt dat deze twee verklaringen tezamen tot de conclusie moeten leiden dat er zowel een verrekening naar boven als naar beneden dient plaats te vinden. Het vaste tarief is volgens het Hof willekeurig en onredelijk. De heffing werd verlaagd van € 68 naar € 5,17.

Meer informatie Uitspraak Gerechtshof Den Bosch
Lees ook Administratie voor grondwaterbelasting belangrijk voor vrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.