Home

Achtergrond

Pachtontbindingsvergoeding mag worden geherinvesteerd bij overheidsingrijpen

In een vraag-antwoordbesluit heeft staatssecretaris Wijn goedgekeurd dat de pachtontbindingsvergoeding kan worden gebruikt voor de aankoop van grond elders onder toepassing van de herinvesteringsreserve. Dit wel onder de voorwaarde dat de vervreemding van het pachtrecht een direct gevolg is van overheidsingrijpen. Ook vervreemding om onteigening te verkomen, wordt beschouwd als overheidsingrijpen.

Aan de staatssecretaris is de volgende situatie voorgelegd: een veehouder boert op pachtgronden. Om dit pachtrecht te verkrijgen is niets opgeofferd en ook niets betaald. In verband met de herstructurering van de glastuinbouw ziet hij zich genoodzaakt zijn bedrijf te verplaatsen. Hij wil op een andere locatie een bedrijf in eigendom kopen. Kan de ontvangen pachtontbindingsvergoeding door middel van een herinvesteringsreserve worden afgeboekt op de aanschaffingskosten van de grond?

De staatssecretaris staat dit toe onder de voorwaarde dat de vervreemding van het pachtrecht een gevolg is van overheidsingrijpen als bedoeld in artikel 3.64 van de Wet Inkomstenbelasting. Hierdoor hoeft niet te worden afgerekend over de ontvangen pachtontbindingsvergoeding.

Bij vervreemding van het pachtrecht kan altijd een herinvesteringsreserve (HIR) worden gevormd. Als er geen sprake is van overheidsingrijpen kan de reserve alleen worden afgeboekt op een bedrijfsmiddel waarop niet pleegt te worden afgeschreven (bijvoorbeeld grond) met “een zelfde economische functie”. De Hoge Raad heeft in eerdere uitspraken beslist dat pachtgrond anders is dan grond in eigendom en dat deze dus niet “een zelfde economische functie” in de onderneming vervult. De HIR kan wel worden gebruikt voor investering in bedrijfsmiddelen waarop in minder dan 10 jaar wordt afgeschreven.

Bij overheidsingrijpen als bedoeld in de wet vervalt de eis van “een zelfde economische” functie. Dit zowel als een deel van het bedrijf wordt gestaakt, als de gehele onderneming. In dit geval was de herstructurering nog niet opgenomen in een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen regelgeving. Dan kan alleen nog sprake zijn van overheidsingrijpen door onteigening. Ook minnelijke onteigening en aankoop ter voorkoming van onteigening valt hieronder. Ook indien er een “redelijke verwachting is dat de bestemming van de gronden zal veranderen en de overheid eventueel tot onteigening overgaat, wordt dit beschouwd als overheidsingrijpen.

Ook is het van belang dat er niets voor de verkrijging van de pachtrechten is betaald of opgeofferd. Anders mag de herinvesteringsreserve alleen worden gebruikt voor zaken waarop in meer dan 10 jaar dient te worden afgeschreven.

Meer informatie Besluit van staatssecretaris Wijn
Lees ook Vraag- en antwoordbesluit over herinvesteringsreserve

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.