Home

Achtergrond

Hoge Raad: Geen leges bij aanvraag planschadevergoeding

De Hoge Raad bepaalde in een uitspraak dat gemeenten geen leges mogen heffen voor de aanvraag van planschadevergoeding. Deze leges kunnen soms oplopen tot € 1.500. Alleen als het verzoek wordt ingewilligd dan krijgt de aanvrager de kosten terugbetaald. In afwachting van het nieuwe wetsvoorstel adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeente om geen leges te heffen.

De gemeente Jacobswoude had in de buurt van de woning van een burger een vrijstelling ex artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) gegeven voor de bouw van een appartementengebouw. De burger verzocht de gemeenteraad om een planschadevergoeding op grond van artikel 49 WRO. Omdat zijn woning als gevolg van een besluit in waarde was gedaald. De gemeenteraad bracht bij de burger een bedrag van ruim € 1.100 in rekening op grond van de legesverordening van de gemeente. Volgens deze legesverordening was het in behandeling nemen van een planschadevergoeding een dienst.

De burger was het hier niet mee eens en maakte op basis van fiscale regelgeving daartegen bezwaar. De Hoge Raad geeft de burger gelijk, omdat het niet gaat om een dienst aan een individuele burger. Bij de beoordeling van planschade gaat het vooral om het dienen van het publieke belang. Immers, een besluit tot bestemmingswijziging of vrijstelling dient het algemene belang en wel dat van de ruimtelijke ordening.

Het gevolg voor de praktijk is dat, indien een gemeenteraad toch leges in rekening brengt bij een planschadevergoeding, het raadzaam is om binnen zes weken bezwaar te maken. Dit bezwaar moet dus altijd gegrond worden verklaard, gelet op deze uitspraak. Naar verwachting gaan de meeste gemeenten echter hun legesverordening aanpassen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert haar leden om geen leges meer te heffen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Hierin wordt voorgesteld om een vast bedrag van € 300 aan leges te heffen voor de behandeling van een aanvraag. Het streven is om deze regeling per 1 januari 2005 in werking te laten treden. (mr. P.H.N. van Spanje / Agrocount.nl)

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad
Meer informatie Reactie Vereniging Nederlandse Gemeenten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.