Home

Achtergrond

Glastuinbouwbedrijven bij woning misschien niet meer vergunningsplichtig

Glastuinbouwbedrijven nabij burgerwoningen zijn binnenkort waarschijnlijk niet meer vergunningsplichtig. Staatssecretaris Van Geel wil naar aanleiding van een lopend onderzoek alle glastuinbouwbedrijven onder de algemene regels van het Besluit glastuinbouw laten vallen.

Glastuinbouwbedrijven zijn nu veelal nog vergunningsplichtig als deze te kort op een burgerwoning staan. Dat staat in het Besluit Glastuinbouw. Voor bedrijven die zijn opgericht voor 1 mei 1996 gelden kleinere afstandeisen dan bedrijven de zijn gevestigd na 30 april 1996. Deze afstandseis geldt niet als een minimale afstand. Minimale afstanden zijn vaak vastgelegd in het bestemmingsplan vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening. Het besluit glastuinbouw geeft alleen aan of een bedrijf vergunningsplichtig is.

Op dit moment vindt er een onderzoek plaats waarin wordt bekeken of een individuele beoordeling van bedrijven noodzakelijk is. De staatssecretaris zal het doelgroepoverleg Glastuinbouw en Milieu vragen om een aanbevelingen te doen aan de provincies. Deze aanbevelingen gaan over de gewenste minimum afstand uit het oogpunt van ruimtelijke ordening en over de vergunningsplicht van glastuinbouwbedrijven nabij woningen.

Meer informatie Antwoord van staatssecretaris Van Geel op kamervragen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.