Home

Achtergrond

Buitenlandse seizoenarbeiders moeten volledig minimummaandloon ontvangen

Om in aanmerking te komen voor een tewerkstellingsvergunning moeten buitenlandse werknemers minimaal het wettelijke minimummaandloon ontvangen. Dat er minder werk is of het weersafhankelijke arbeid betreft veranderd niets aan deze eis. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat de tewerkstellingsvergunning voor een groep buitenlandse werknemers terecht is geweigerd.

De tuinders voor wie de buitenlanders werkten, zijn van mening dat de tewerkstellingsvergunnning niet had mogen worden geweigerd. In de Wet arbeid vreemdelingen is echter bepaald dat een buitenlander in zijn eigen onderhoud moet kunnen voorzien en ten minste een bedrag moet verdienen gelijk aan het minimumloon. Ook voor een periode korter dan een maand of deeltijdarbeid moet minimaal een volledig minimummaandloon worden betaald. Dat het in deze zaak weersafhankelijke arbeid betreft verandert hier niet aan. Deze eis geldt alleen voor vreemdelingen die nog niet eerder tot Nederland zijn toegelaten. Anders zouden vreemdelingen die bijvoorbeeld zijn toegelaten voor een verblijf bij een in Nederland woonachtige Nederlander worden verhinderd om een deeltijdbaan te accepteren.

Een werkgever moet een goede afweging maken voordat hij een buitenlandse arbeidskracht in dienst neemt. Het kan wel eens duurder uitvallen dan een Nederlander die in deeltijd of slechts een gedeelte van de maand werkt.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State I
Meer informatie Uitspraak van de Raad van State II

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.