Home

Achtergrond

Waardedaling natuurgronden voortaan vastgesteld door taxatie

Boeren of particulieren die hun landbouwgrond omzetten in natuurgrond komen in aanmerking voor een vergoeding om de waardedaling van de gronden te compenseren. Deze werd tot nu toe vastgesteld aan de hand van vaste waardetabellen. De vergoeding werd over een periode van 30 jaar uitbetaald. Vanaf 1 oktober wordt de waardedaling bepaald op basis van een taxatie door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en zal het bedrag in één keer worden uitgekeerd.

Deze subsidie voor functieverandering valt onder de Subsidie Natuurbeheer. Vanaf 1 oktober 2004 wordt de waardedaling vastgesteld op basis van een taxatie van DLG en zal in één keer worden uitbetaald.

In de huidige regeling ontvangt de aanvrager een vast bedrag gedurende 30 jaar. Deze loopt uiteen van € 1.000 tot € 3.500 per hectare afhankelijk van de locatie van het perceel. Deze vergoeding is gebaseerd op de prijzen geregistreerd bij het Kadaster.

Gevolg van de subsidie functieverandering is dat het terrein nooit meer gebruikt mag worden voor de landbouw. Ook mogen er geen activiteiten plaatsvinden die de ontwikkelingen en instandhouding van het beheerspakket in gevaar brengen. De subsidie wordt alleen verstrekt voor terreinen die begrensd zijn in een gebiedsplan. Het beheerspakket dient wel opgenomen te zijn in het gebiedsplan. Buiten de begrensde gebieden kan alleen subsidieverandering worden verstrekt voor de aanleg van bos.

Meer informatie Informatie over aanvraag Subsidieregeling Natuurbeheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.